News

SESIUNEA DE DISERTAŢIE IUNIE 2017

ÎNSCRIERI : 6 iunie – 19 iunie 2017
SUSŢINERE DISERTAȚIE: 30 iunie 2017

Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc în fața comisiei de examen, astfel:

 • prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (+/- prezentare PowerPoint);
 • întrebări adresate de membrii comisiei de examen – 10 minute;
 • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 2-3 minute.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 1. Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la adresa office@interculturel.org.
 2. Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordinator
 3. Fişă de lichidare: bibliotecă – pentru promoția 2017 (bibliotecă, social şi contabilitate – pentru promoțiile anterioare anului 2017)
 4. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată
 5. Diplomă licenţă, în copie legalizată
 6. Certificat de naştere, în copie legalizată
 7. Copie carte identitate
 8. 2 fotografii color, recente, model ptr. Diploma, scris pe verso numele şi prenumele absolventului
 9. Lucrarea de disertaţie în format electronic şi pe suport de hârtie (exemplar cartonat, redactată în limba engleză)
 10. Rezumatul sau Abstractul lucrării (între ½ pag. si 2 pagini, în limba engleză)
 11. Referatul profesorului coordonator
 12. Dosar plic din carton

PRECIZĂRI PRIVIND SESIUNEA DE DISERTAȚIE – IUNIE 2017

Legalizarea documentelor din dosarul de inscriere la disertatie poate fi facuta si de catre secretariat, dupa originalele diplomelor de studii si cel al certificatului de nastere.

Fisa de lichidare va contine doar viza obtinuta de la Biblioteca Facultatii de Filosofie; ulterior, la ridicarea diplomei de master, se vor obtine vizele de la Birourile Social și Contabilitate (Rectorat).
Absolventii din promotiile anterioare anului curent vor avea completată fisa de lichidare cu toate cele trei vize.
Absolventii promotiei 2017 vor obtine doar viza de la Biblioteca Facultatii de Filosofie.

Declaratia pe propria raspundere:

 • in cazul in care coordonatorul disertatiei este profesor roman, pe declaratie vor aparea semnatura si acordul acestuia pentru sustinerea lucrarii;
 • in cazul in care coordonatorul disertatiei este profesor strain, la declaratie se va atasa e-mailul prin care coordonatorul specifica faptul ca este de acord cu sustinerea lucrarii in sesiunea iunie 2017.

Lucrarea de disertație va fi predata odata cu dosarul de inscriere, pe suport C.D., format Word (1 ex.) şi pe suport de hârtie, format cartonat (1 ex.).
De asemenea, disertația trebuie trimisă inainte de depunerea dosarului de inscriere, în format Word, pe adresa de e-mail office@interculturel.org, subiectul mailului fiind ”Lucrare de disertatie_sesiunea IUNIE 2017_numele și prenumele absolventului_programul de master_promoția _”.

Modelul de coperta exterioara il gasiti aici; recomandam culoarea bleumarin pentru coperta cartonata.