News

EXAMEN DE DISERTAŢIE – sesiunea IANUARIE-FEBRUARIE 2017

Până la data de 15 ianuarie 2017 absolventul va transmite profesorului coordonator LUCRAREA DE DISERTAȚIE ÎN FORMĂ FINALĂ (in format electronic /Word), cu copie la l.ciachir@interculturel.org


ÎNSCRIERI: 23 ianuarie – 10 februarie 2017

SUSȚINERE: 13 februarie 2017, ora 14.00

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde:

 • CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (pe cererea de înscriere să declare pe propria răspundere că a trimis lucrarea pe adresa de e-mail office@interculturel.org)
 • DECLARAŢIE TIP PE PROPRIA RĂSPUNDERE (cu aprobarea profesorului coordonator)
 • FIŞĂ DE LICHIDARE (cu vizele de la Biblioteca Facultatii, Birourile Social și Contabilitate – Rectorat)
 • REFERATUL PROFESORULUI COORDONATOR
 • REZUMATUL DISERTAȚIEI (în limba engleză, intre ½ pag. si 2 pag.)
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE (în copie legalizată*)
 • COPIE CARTE IDENTITATE
 • DIPLOMĂ DE BACALAUREAT (în copie legalizată* si xerocopie)
 • DIPLOMĂ DE LICENŢĂ (în copie legalizată* si xerocopie)
 • 2 FOTOGRAFII (¾ cm, pe hârtie fotografică, identice, color)
 • LUCRAREA DE DISERTAŢIE (în format electronic, pe C.D., şi în format printat, 1ex. cartonat)
 • DOSAR PLIC NESCRIS

Lucrarea de disertație trebuie trimisă inainte de depunerea dosarului de inscriere, în format Word, pe adresa de e-mail office@interculturel.org, subiectul mailului fiind ”Lucrare de disertatie_sesiunea FEBRUARIE 2017_numele și prenumele absolventului_programul de master_promoția _”.

* Copiile legalizate se pot face și de către secretariatul catedrei, prin prezentarea actelor solicitate în original.