News

EXAMEN DE DISERTAŢIE – sesiunea SEPTEMBRIE 2016

Până la data de 10 august 2016 absolventul va transmite profesorului coordonator LUCRAREA DE DISERTAȚIE ÎN FORMĂ FINALĂ (in format electronic /Word), cu copie la l.ciachir@interculturel.org.

ÎNSCRIERI: 5 – 6 septembrie 2016, dupa urmatorul orar: 12.00-14.00

SUSȚINERE DISERTAȚIE: ziua și intervalul orar vor fi anunțate după încheierea perioadei de înscrieri.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:

 • CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (pe cererea de înscriere să declare pe propria răspundere că a trimis lucrarea pe adresa de e-mail office@interculturel.org)
 • DECLARAŢIA TIP PE PROPRIA RĂSPUNDERE (cu aprobarea profesorului coordonator)
 • COPIE CARTE IDENTITATE
 • FIŞĂ DE LICHIDARE (cu vizele de la Biblioteca Facultății de Filosofie, de la Serviciul Social și de la Serviciul Contabilitate)
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE (în copie legalizată)
 • DIPLOMĂ DE BACALAUREAT (în copie legalizată si xerocopie)
 • DIPLOMĂ DE LICENŢĂ (în copie legalizată si xerocopie)
 • 2 FOTOGRAFII (tip B.I. ¾ cm pe hârtie fotografică, identice, color, pe verso cu numele şi prenumele absolventului)
 • LUCRAREA DE DISERTAŢIE (în format electronic, pe suport C.D. şi pe suport de hârtie: 1ex cartonat)
 • REFERATUL PROFESORULUI COORDONATOR
 • REZUMATUL DISERTAȚIEI în limba franceză sau engleză (intre ½ pag. si 2 pag.)
 • DOSAR PLIC NESCRIS

Lucrarea de disertație trebuie trimisă, în format Word, pe adresa de e-mail office@interculturel.org, subiectul mailului fiind ”Lucrare de disertatie_sesiunea SEPTEMBRIE 2016_numele și prenumele absolventului_programul de master_promoția _”.