News

Selectie burse SEMP – 2015-2016, sem. 2

Selectie burse SEMP – 2015-2016, sem. 2

Stimaţi studenţi,
Avem plăcerea de a vă anunţa că pentru anul universitar 2015-2016, semestrul II, aveţi posibilitatea efectuării unui sejur academic în Elveția la următoarele universități:
– Université de Genève http://unige.ch/gsem/fr/
– Université de Fribourg http://www.unifr.ch/home/welcomeE.php

În anul academic 2015-2016 pot beneficia de mobilităţi Erasmus 7 studenţi titulari:
– 4 locuri pentru programele de master Comunicare Interculturala si Management Intercultural la Université de Fribourg
– 3 locuri pentru programul MBA (1 loc la Université de Genève, 2 locuri la Université de Fribourg)

Înscrierile la concurs au loc până în data de 31 octombrie 2015.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Dacă îndepliniţi condiţiile de eligibitate de mai jos, vă puteţi înscrie la concursul pentru burse de mobilitate ERASMUS, transmiţând la adresa l.ciachir@interculturel.org, până la data de 31 octombrie 2015, următoarele documente:
• Cerere de înscriere la concurs;
• Scrisoare de intenţie redactată în limba franceză sau engleză;
• CV EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae), redactat în limba franceză sau engleză;
• proiectul de disertație (5 pagini – titlu, plan, descriere, bibliografie) elaborat în limba franceză sau engleză.
• certificat/atestat de competenţă lingvistică/ document prin care un profesor de specialitate să certifice cunoştinţele lingvistice satisfăcătoare
• adeverinţă cu situaţia şcolară
• Orice alt document care poate sprijini solicitarea.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
• Să fiţi cetăţean român (sau să deţineţi cetățenia altei țări şi dreptul de rezidență temporară sau permanentă în România, drept certificat prin actele specifice eliberate de autoritățile române competente);
• Să fiţi înmatriculat ca student în anul II la Programul de Master Comunicare interculturală, Management intercultural sau MBA;
• Să aveţi performanţe academice bune, să fiți integraliști după ultima sesiune de examene şi media școlară să fie minim 8.00 (anul universitar 2014-2015);
• Să stăpâniţi limba în care se desfăşoară studiile la universitatea de destinaţie:
– limba franceză și/sau germană pentru Université de Fribourg
– limba franceză pentru Universite de Genève

SELECȚIA
Selecția se va face pe baza:
• proiectului de disertație (5 pagini – titlu, plan, descriere, bibliografie) elaborat în limba franceză sau engleză.
• interviului (data urmează a fi stabilită după încheierea perioadei de înscrieri)
Notă: În caz de medii egale se va ține cont de rezultatele academice aferente a.u. 2014-2015.

NU pot candida
• Studenţii care au restanţe
• Studenţii care au beneficiat deja de un alt stagiu SEMP, cu sau fără suport financiar, în perioada ciclului de masterat.

Precizăm că în cadrul Programului (Swiss-European Mobility Programme) un student poate beneficia de grant pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu pe durata studiilor de licență, mai poate beneficia de un grant pe durata studiilor de masterat).

AC Lilian Ciachir,
Responsabil ERASMUS
E-mail: l.ciachir@interculturel.org
Mobil: 0726110094