News

BURSE DE STUDIU 2015/2016

Studenţii care doresc să obțină bursă de merit / studiu în anul universitar 2015/2016 trebuie să depună la secretariat, până pe data de 28 octombrie 2015, ora 10:00, următoarele documente (conf. http://filosofie.unibuc.ro/2015/10/15/burse-de-studiu/):

– Cerere de solicitare a bursei: formularul se va completa la secretariat.

– O copie a cărţii de identitate 

– Extras de cont pe care se află codul IBAN . 

Contul in lei trebuie să fie deschis exclusiv in numele personal al fiecărui bursier.

Potrivit notei primite de la universitate, nepredarea extrasului de cont şi necomunicarea contului IBAN pot atrage sistarea bursei.

NOTA!

Conform hotararii Consiliului facultatii, bursele se acorda numai studentilor care ocupa locuri finantate de la buget.

Conform Metodologiei de acordare a burselor si hotararii Consiliului facultatiibursele de merit nu se acorda studentilor din anul I master, iar ptr. anul II master se acorda numai studentilor cu media 10 in anul I de studii.