News

EXAMEN DE DISERTAŢIE – sesiunea IUNIE 2015

Până la data de 17 mai 2015 absolventul va transmite profesorului coordonator LUCRAREA DE DISERTAȚIE ÎN FORMĂ FINALĂ (in format electronic /Word), cu copie la l.ciachir@interculturel.org.

ÎNSCRIERI: 8 – 12 iunie 2015, intre 12.00 si 14.00

SUSȚINERE DISERTAȚIE:

 • Comunicare Interculturală: marti 23 iunie 2015, ora 9.00
 • Management Intercultural: marti 23 iunie 2015, ora 9.00
 • Administrarea Afacerilor (MBA): miercuri 17 iunie 2015, ora 12.00

DOSARUL DE  ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:

 • CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (pe cererea de înscriere să declare pe propria răspundere că a trimis lucrarea pe adresa de e-mail office@interculturel.org)
 • DECLARAŢIA TIP PE PROPRIA RĂSPUNDERE (cu aprobarea profesorului coordonator)
 • COPIE CARTE IDENTITATE
 • FIŞĂ DE LICHIDARE (cu vizele de la Bibliotecă, Social Şi Contabilitate)
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE (în copie legalizată)
 • DIPLOMĂ DE BACALAUREAT (în copie legalizată si xerocopie)
 • DIPLOMĂ DE LICENŢĂ (în copie legalizată si xerocopie)
 • 2 FOTOGRAFII (tip B.I. ¾ cm pe hârtie fotografică, identice, color, pe verso cu numele şi prenumele absolventului)
 • LUCRAREA DE DISERTAŢIE (în format electronic, pe suport C.D.  şi 2 exemplare pe suport de hârtie: 1ex cartonat & 1ex cu spira)
 • REFERATUL PROFESORULUI COORDONATOR
 • REZUMATUL DISERTAȚIEI în limba franceză sau engleză (intre ½ pag. si 2 pag.)
 • DOSAR PLIC NESCRIS

Lucrarea de disertație trebuie trimisă, în format Word, pe adresa de e-mail office@interculturel.org, subiectul mailului fiind ”Lucrare de disertatie_sesiunea IUNIE 2015_numele și prenumele absolventului_programul de master_promoția _”.