News

ERASMUS+ 2015-2016 – Selectie

Pentru anul universitar 2015-2016, semestrul II, aveţi posibilitatea efectuării unui sejur academic la:

În anul academic 2015-2016 pot beneficia de mobilităţi Erasmus 5 studenţi titulari, precum și un număr de rezerve ce vor fi ierarhizate în urma selecţiei. Studenţii de pe lista de rezerve pot efectua mobilitatea fără finanțare sau pot primi bursă dacă vreunul dintre studenţii titulari renunţă la mobilitate.

Înscrierile la concurs au loc până în data de 17 mai 2015.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Dacă îndepliniţi condiţiile de eligibitate de mai jos, vă puteţi înscrie la concursul pentru burse de mobilitate ERASMUS, transmiţând la adresa l.ciachir@interculturel.org, până la data de 17 mai 2015, următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Scrisoare de intenţie redactată în limba franceză sau germană;
 • CV EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae), redactat în limba franceză sau germană;
 • proiectul de disertație (5 pagini – titlu, plan, descriere, bibliografie) elaborat în limba franceză sau germană.
 • pentru universitățile din Germania: certificat/atestat de competenţă lingvistică/ document prin care un profesor de specialitate să certifice cunoştinţele lingvistice satisfăcătoare
 • adeverinţă cu situaţia şcolară
 • Orice alt document care poate sprijini solicitarea.
CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
 • Să fiţi cetăţean român (sau să deţineţi cetățenia altei țări şi dreptul de rezidență temporară sau permanentă în România, drept certificat prin actele specifice eliberate de autoritățile române competente);
 • Să fiţi înmatriculat ca student în anul I la Programul de Master Comunicare interculturală sau Management intercultural;
 • Să aveţi performanţe academice bune, să fiți integraliști după ultima sesiune de examene şi media școlară să fie minim 8.00 (pe semestrul I al anului academic 2014-2015);
 • Să stăpâniţi limba în care se desfăşoară studiile la universitatea de destinaţie :

– limba franceză pentru University of Corsica – Pascal Paoli

– limba germană pentru Universitat Hamburg & Technische Universität Dortmund

Notă: în cazul limbii germane trebuie să posedați un document prin care un profesor de specialitate să certifice că aveți cunoştinţe lingvistice satisfăcătoare în limbă germană (documentul trebuie ataşat la dosar);

SELECȚIA

Selecția se va face pe baza:

 • proiectului de disertație (5 pagini – titlu, plan, descriere, bibliografie) elaborat în limba franceză sau germană.
 • interviului (data urmează a fi stabilită în timp util)

Notă: În caz de medii egale, se va ține cont de rezultatele academice aferente semestrului I al a.u. 2014-2015.

NU pot candida
 • Studenţii care au restanţe
 • Studenţii care au beneficiat deja de un alt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar, în perioada ciclului de masterat.

Precizăm că în cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență, mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).