News

EXAMEN DE DISERTAŢIE – sesiunea IANUARIE – FEBRUARIE 2015

53TRANSMITEREA ELECTRONICĂ A LUCRĂRII de disertație în formă finală, în format Word, la profesorul coordonator, cu copie la l.ciachir@interculturel.org, se va face până la data de 15 ianuarie 2015

EXAMEN DE DISERTAŢIE – sesiunea IANUARIE-FEBRUARIE 2015

PERIOADA DE ÎNSCRIERI la examenul de disertație:
– 26-30 ianuarie 2015, h. 12.00-14.00

EXAMEN DE DISERTAȚIE:
sambata, 07 februarie 2015, ora 9.00

COMISIE DE DISERTAȚIE
Preşedinte:
Prof. univ. dr. Martin Hauser

Membri:
Prof. univ. dr. Remus Rus
Prof. univ. dr. Costin Lianu

Secretar:
A.C. Lilian Ciachir

DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE:
• Diploma de bacalaureat în copie legalizată și copie simplă;
• Diploma de licenţă în copie legalizată și copie simplă;
• Certificatul de naștere în copie legalizată;
• Certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui din certificatul de naștere) în copie legalizată;
• Actul de identitate (C.I. / B.I.) în copie simplă;
• 2 fotografii tip B.I. ¾ cm pe hârtie fotografică, identice, color, notate pe verso cu numele şi prenumele;
• Fișa de lichidare (formular-tip );

Precizari privind vizele din cuprinsul fisei de lichidare și documentele absolventului cu disertatie le găsiți aici
• Fișa-tip de înscriere (formular-tip);
• Declarația privind originalitatea lucrării (formular-tip) este obligatorie şi va fi integrată în cuprinsul lucrării;
• Lucrarea de disertaţie (2 exemplare printate și legate cu spirală);
• Referatul profesorului coordonator;
• CD-ul cu lucrarea de disertație, în format Word;
• Dosar plic (model).

Lucrarea de disertație trebuie trimisă, în format Word, pe adresa de e-mail office@interculturel.org, subiectul mailului fiind ”Lucrare de disertatie_sesiunea IANUARIE-FEBRUARIE 2015_numele și prenumele absolventului_programul de master_promoția _”.

ÎNSCRIEREA SE FACE NUMAI PERSONAL.