News

TAXE DE STUDII 2014-2015

1. Pentru anul universitar 2014/2015, taxele de studii sunt urmatoarele:
– pentru programele de master Comunicare interculturala si Management intercultural – 3100 lei
– pentru programul MBA – 2000 euro (achitata in lei, la cursul zilei).

2. Taxa de studii se achita, de regula, astfel:
– anual, taxa integrala se achita pana pe data de 30 octombrie 2014 sau
– semestrial, 50% din taxa anuala se achita in primele 30 de zile de la inceperea fiecarui semestru (termene: 30 octombrie 2014, respectiv, 16 martie 2015).
Prin excepție, Conducerea departamentului poate aproba plata taxei de studii in patru transe anuale. Studentul va adresa conducerii o cerere-tip motivata, transmisa la secretariat, prin care va solicita achitarea taxei de studii in patru transe, la urmatoarele date:
I. 30 octombrie 2014
II. 30 noiembrie 2014
III. 16 martie 2015
IV. 17 aprilie 2015

3. Efectuarea plății se va face la Casieria Universitatii din Bucuresti (demisol, Cladirea Rectoratului, Bdul M. Kogalniceanu nr. 36-46, orar: luni – joi: 10.00 – 14.00 ; vineri: 10.00 – 12.00) sau direct in contul RO26TREZ70520F330500XXXX deschis la Trezoreria Sector 5 (Beneficiar: Universitatea din Bucuresti, Bucuresti, Bdul Mihail Kogălniceanu 36-46, sector 5; Cod fiscal UB: 4505502)
Nu se admite plata prin posta si nici on-line.

4. Pe chitanta (ordin de plata, ordin de incasare etc) vor aparea obligatoriu urmatoarele MENTIUNI:
– Departamentul-Catedra UNESCO
– numele studentului
– numarul contului RO26TREZ70520F330500XXXX
– tipul taxei
– suma in lei.
5. Neachitarea taxei la termenele stabilite duce la EXMATRICULARE.
6. Inscrisul doveditor al efectuarii platii se prezinta la secretariat in ORIGINAL.