News

ERASMUS 2014-2015

NEW: rezultate selectie (download)

_________________________________________________

Stimaţi studenţi,
Avem plăcerea de a vă anunţa că pentru anul universitar 2014-2015, semestrul II, aveţi posibilitatea efectuării unui sejur academic la:
– University of Corsica – Pascal Paoli, Franța http://www.univ-corse.fr/index.php?id=136
– Universitat Hamburg, Germania http://www.univ-corse.fr/index.php?id=136 ; http://www.ew.uni-hamburg.de/

În anul academic 2014-2015 pot beneficia de mobilităţi Erasmus maxim 5 studenţi – 4 titulari şi 1rezervă. Studenţii de pe lista de rezerve pot efectua mobilitatea fără finanțare sau pot primi bursă dacă vreunul dintre studenţii titulari renunţă la mobilitate.

Înscrierile la concurs vor avea loc în perioada 12-24 mai 2014.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Dacă îndepliniţi condiţiile de eligibitate de mai jos, vă puteţi înscrie la concursul pentru burse de mobilitate ERASMUS în cadrul Departamentului-Catedra UNESCO, transmiţând la adresa l.ciachir@interculturel.org , până la data de 24 mai 2014, următoarele documente:
• Cerere de înscriere la concurs;
• Scrisoare de intenţie redactată în limba franceză sau germană;
• CV EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae), redactat în limba franceză sau germană;
• proiectul de disertație
• Orice alt document care poate sprijini solicitarea.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
• Să fiţi cetăţean român (sau să deţineţi cetățenia altei țări şi dreptul de rezidență temporară sau permanentă în România, drept certificat prin actele specifice eliberate de autoritățile române competente);
• Să fiţi înmatriculat ca student în anul I la Programul de Master Comunicare interculturală sau Management intercultural;
• Să aveţi performanţe academice bune, să fiți integraliști după ultima sesiune de examene şi media școlară să fie minim 8.00 (pe semestrul I al anului academic 2013-2014);
• Să stăpâniţi limba în care se desfăşoară studiile la universitatea de destinaţie :
– Limba franceză pentru University of Corsica – Pascal Paoli
– Limba germană pentru Universitat Hamburg

SELECȚIA
• S e va face pe baza proiectului de disertație (5 pagini – titlu, plan, descriere, bibliografie) elaborat în limba franceză sau germană.

În caz de medii egale, se va ține cont de rezultatele academice aferente semestrului I al a.u. 2013-2014.

NU pot candida
• Studenţii care au restanţe.

Precizăm că în cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență, mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).

Asist. univ. Lilian Ciachir,
Responsabil ERASMUS
E-mail: l.ciachir@interculturel.org
Mobil: 0726110094

Leave a comment