News

EXAMEN DE DISERTAŢIE – sesiunea IUNIE 2014

DisertatiiTRANSMITEREA ELECTRONICĂ A LUCRĂRII de disertație în formă finală, în format Word, la profesorul coordonator, cu copie la l.ciachir@interculturel.org, se va face până la data de 17 mai 2014.

PERIOADA DE ÎNSCRIERI la examenul de disertație:

– vineri 06 iunie 2014, h. 18.00-20.30

– sambata 07 iunie 2014, h. 10.00-12.00

EXAMEN DE DISERTAȚIE: în perioada 14-30 iunie 2014.

– pentru programul de master Comunicare interculturală – sâmbătă, 14 iunie 2014, începând cu ora ….

Comisie

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Martin Hauser

Membri:  Prof. univ. dr. Francois Ruegg

Lector univ. dr. Lucian Dumitrescu

Secretar:  Asist. Lilian Ciachir

– pentru programul de master Management intercultural – sâmbătă, 14 iunie 2014, începând cu ora ….

Comisie

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Martin Hauser

Membri:  Prof. univ. dr. Francois Ruegg

Prof. univ. dr. Radu Baltasiu

Secretar:  Asist. Lilian Ciachir

– pentru programul de master Administrarea Afacerilor (MBA) – luni, 16 iunie 2014, începând cu ora 18.00

Comisie

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Martin Hauser

Membri:  Prof. univ. dr. Mihai Korka

Prof. univ. dr. Costin Lianu

Secretar:  Asist. Lilian Ciachir

DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

•         Diploma de bacalaureat în copie legalizată și copie simplă;

•         Diploma de licenţă în copie legalizată și copie simplă;

•         Certificatul de naștere în copie legalizată;

•         Certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui din certificatul de naștere) în copie legalizată;

•         Actul de identitate (C.I. / B.I.) în copie simplă;

•         2 fotografii tip B.I. ¾ cm pe hârtie fotografică, identice, color, notate pe verso cu numele şi prenumele;

•         Fișa de lichidare (formular-tip);

Precizari privind vizele din cuprinsul fisei de lichidare și documentele absolventului cu disertatie le găsiți aici

•         Fișa-tip de înscriere (formular-tip);

•         Declarația privind originalitatea lucrării (formular-tip) este obligatorie şi va fi integrată în cuprinsul lucrării;

•         Lucrarea de disertaţie (2 exemplare printate și legate cu spirală);

•         Referatul profesorului coordonator;

•         CD-ul cu lucrarea de disertație, în format Word;

•         Dosar plic (model).

Lucrarea de disertație trebuie trimisă, în format Word, pe adresa de e-mail office@interculturel.org, subiectul mailului fiind ”Lucrare de disertatie_sesiunea iunie 2014_numele și prenumele absolventului_programul de master_promoția _”.

ÎNSCRIEREA SE FACE NUMAI PERSONAL.

Leave a comment