News

Tabere studentesti vara 2014

Studentii interesati pot depune, in perioada 20 – 24 mai a.c., cereri tip pentru ocuparea locurilor in taberele studentesti.

Cererile pot fi depuse astfel:

– direct la secretariat, in timpul programului cu publicul (l-j 12.00-14.00);

– scanate si transmise pe adresa de e-mail office@interculturel.org, pana sambata 24 mai 2014 inclusiv;

–  la numarul de fax 031.810. 58.32, pana sambata 24 mai 2014 inclusiv (dacă nu primiti confirmare de primire, retransmiteti cererea deoarece faxul nu a ajuns la secretariat).

Formularele tip se gasesc la secretariat sau pot fi descarcate din cuprinsul Metodologiei Programului Național „Tabere studentesti” 2014 (pag. 18) postate pe site.

Pentru a afla detalii, va  rugam să citiți Metodologia Programului National „Tabere studentesti” 2014.

Lista studentilor care au depus cereri pentru un loc in tabara si care se incadreaza la Cap. II, art. 5, lit. B din Normele privind repartizarea locurilor in taberele studentestiDownload

NEW: 29.05.2014 – Prin adresa Nr. 12352/29.05.2014 Conducerea Universitatii ne aduce la cunostinta ca Departamentului UNESCO ii revin 2 locuri in taberele studentesti (mai mult).

NEW: 10.06.2014 – Rezultatul selectiei studentilor care au depus cereri pentru ocuparea locurilor în tabara. Cele două locuri repartizate Departamentului UNESCO au fost atribuite, în ordinea descrescătoare a mediilor, primilor doi studenți din totalul celor trei înscriși, după cum reiese din tabelul de mai jos:

Nr crt Numele și prenumele Program de  master An de studiu /Forma de finanțare Forma de învățământ Punctaj/ Medie Admis/Respins
1 MULEȘIU A. OANA-ELENA Management intercultural (limba franceză,  limba engleză) I, buget IF 9.50 Admis
2 BUNEA G. ROBERT-GABRIEL Administrarea afacerilor (limba engleză) I, buget IF 9.20 Admis
3 DĂNILĂ C. ȘTEFANIA-ADRIANA Comunicare interculturală (limba franceză,limba engleză) I, buget IF 8.50 Respins
Nr crt Numele și prenumele Program de  master An de studiu /Forma de finanțare Forma de învățământ Punctaj/ Medie Admis/Respins
1 MULEȘIU A. OANA-ELENA Management intercultural (limba franceză,  limba engleză) I, buget IF 9.50 Admis
2 BUNEA G. ROBERT-GABRIEL Administrarea afacerilor (limba engleză) I, buget IF 9.20 Admis
3 DĂNILĂ C. ȘTEFANIA-ADRIANA Comunicare interculturală (limba franceză,limba engleză) I, buget IF 8.50 Respins

Leave a comment