News

ADMISsion 2014

Programele de Master interdisciplinare oferite de Departamentul-Catedra UNESCO pentru Schimburi Interculturale si Interreligioase al Universitatii din Bucuresti sunt acreditate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si aprobate de Ministerul Educatiei Nationale (MEN).

Cadrul international:
Programele de Master sunt organizate in colaborare cu Université de Fribourg (CH), Université de Genève, Université de Corte (F) si cu Universität Hamburg (D). Faptul ca o mare parte din cursurile desfasurate in cadrul Departamentului sunt tinute de profesori universitari de la institutiile academice partenere reprezinta punctul forte al acestor Programe de Master.

Departamentul ofera posibilitatea efectuarii de stagii academice in Elvetia, Franta si in Germania, in baza acordurilor pe care le are cu Universitatile din Fribourg si Geneva (CH), Hambourg (D) si Corte (F).

Studenţii masteranzi ai Departamentului UNESCO beneficiază de cazare în căminele Universităţii din București în limitele numărului de locuri repartizat de Universitate.

Structura:

Programele de Master sunt structurate in conformitate cu Sistemul Bologna : 4 semestre care corespund unui numar de 120 ECTS

– Comunicare interculturala (plan învățământ)
– Management intercultural (plan învățământ)
– MBA-Administrarea afacerilor (plan învățământ)

Limbile de predare si organizarea cursurilor :

– engleza si franceza pentru Programele de Master Comunicare interculturala si Management intercultural
– engleza pentru Programul de Master Administrarea afacerilor (MBA)

Cursurile au loc, de regula, in zilele de joi si vineri (orele: 18.00-21.00) si pe parcursul zilei de sambata.

Admiterea:
Admiterea va avea loc in cadrul a doua sesiuni:

Iulie 2014:
– 10-18 iulie inscrierea candidatilor
– 21-25 iulie – examene
Septembrie 2014 : 
– 05-12 septembrie inscrierea candidatilor
– 15-19 septembrie – examene

Probele de admitere vor consta in:

– Scrisoare de motivatie – 1,5-2 pp (in limba franceza sau engleza)

“- Try to write a “personal” targeted motivation letter, where you explain what makes you in particular worth to be selected and clearly explain why you apply for this particular Master programme.
– If you have any work or volunteer experience, be sure to mention it, as well as any publications of your previous research. When you can indicate your scientific interests and the direction of your future Master thesis, it is also viewed as a plus.
– State clearly what your expectations are and what you would like to do upon finishing the programme with the knowledge that you acquire during Master Program.”[1]

– Interviu – verificarea cunostintelor de limba si a motivatiei candidatului fata de programul pentru care a optat (in limbile franceza si engleza pentru Programele de Master Comunicare interculturala si Management intercultural si in engleza pentru Programul de Master Administrarea afacerilor (MBA).

Locuri disponibile (cifra de scolarizare propusa):

Comunicare interculturala:
– 25 locuri bugetare
– 25 locuri cu taxa: 1550 RON / semestru

Management intercultural:
– 25 locuri bugetare
– 25 locuri cu taxa: 1550 RON / semestru

MBA-Administrarea afacerilor:
– 25 locuri bugetare
– 25 locuri cu taxa: 1000 EURO / semestru

Dosarul de inscriere (tip plic) trebuie sa contina urmatoarele acte:

– fisa-tip de inscriere (poate fi descarcata de aici);
– scrisoarea de motivatie;
– diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, în original sau copie legalizată ;
– diploma de licenţă (însoțită de suplimentul la diplomă sau foaia matricolă) sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2013, în original;
– certificatul de nastere, in copie legalizata;
– certificatul de casatorie (daca este cazul), in copie legalizata;
– adeverinta medicala-tip, in care sa se mentioneze faptul ca persoana este apta pentru a urma studiile universitare;

– trei fotografii tip buletin de identitate;
– B.I. sau C.I. in copie;

– Curriculum Vitae Europass in engleza sau franceza (poate fi completat aici)
– chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere de 150 RON pentru primul dosar, 100 RON pentru al doilea dosar.

Taxa de inscriere la concursul de admitere se va achita la Casieria Universitatii din Bucuresti (demisol, Cladirea Rectoratului, Bdul M. Kogalniceanu nr. 36-46, orar: luni – joi: 10.00 – 14.00 ; vineri: 10.00 – 12.00) sau prin OP ( Beneficiar: Universitatea din Bucuresti, Departamentul UNESCO; Adresa: Bucuresti, Bd. Mihail Kogalniceanu 36-46, sector 5; Cod fiscal : 4505502; Nr. Cont: RO30TREZ705504601X000274, deschis la Trezoreria Sector 5).Pe chitanta/OP se va face obligatoriu mentiunea: TAXA ADMITERE DEPARTAMENTUL UNESCO

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

• copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în  cazul celor orfani de ambii părinţi);

• adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;

• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

– dosar plic alb (necompletat de catre candidat).

Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati pe adresa de e-mail:  news@interculturel.org

Bulevardul Schitu Magureanu nr. 1,

etaj 2, camera nr. 14,

050025-Bucuresti, RO

(langa Sala Liviu Ciulei – Izvor a Teatrului Bulandra)

Mijloace de transport in comun:

RATB: 104, 123, 124, 385
Metrou: IZVOR
Tel.: +40-21.310.84.08
Fax: +40-31.810.58.32
Mob.: +40-744.481.326 ; +40-722.676.634
E-mail:  news@interculturel.org
Web : www.interculturel.org


[1] Sursa: http://www.em-a.eu/fileadmin/content/Student_Handbook_Final.pdf

Leave a comment